Tisztelt honfit√°rsak

A Szilágy megyei Szilágycseh város polgármestereként üdvözlöm Szilágycseh Polgármesteri Hivatala honlapjának minden látogatóját.
Ezzel a honlapunkkal városunkról egy átfogó képet szeretnénk nyújtani. Úgy véljük, hogy honlapunkon keresztül az érdeklŇĎdŇĎk a következŇĎkrŇĎl kaphatnak tájékoztatást: közigazgatás, oktatás,kultúra, gazdasági szereplŇĎk, stb.
MegtisztelŇĎ érdeklŇĎdését, amely által rólunk minél többet óhajtott megtudni, minden polgártársam nevében köszönöm és remélem hogy nálunk üzleti lehetŇĎségeket is fog találni, ehhez Önöket egy helyi, nyílt és átlátható közigazgatás meglétérŇĎl teljes felelŇĎsséggel tudjuk biztosítani.
Minden érdeklŇĎdŇĎnek ajánlom, hogy keressenek fel minket és fedezzék fel a mi városunk szépségeit.
 

Megkülönböztetett tisztelettel,
Szilágycseh város polgármestere