Accesul la informaţiile de interes public

Persoanele responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public sunt:
- RAŢIU IOAN - Tel. 0260650355, int.18,  fax: 0260650602, e-mail: primaria_cehu@yahoo.com
- VASVARI ROBERT GERGELY - Tel. 0260650355, int. 28, fax: 0260650602,  e-mail: primaria_cehu@yahoo.com
Prevederi legale:
Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public