A város SWOT elemzése

DEMOGRÁFIA
Erősségek:
♦ Többféle nemzetiség, tehát különböző kultúrák együttléte
♦ Magas fokú tolerancia, alacsony szintű társadalmi konfliktus
♦ Alacsony szintű munkanélküliségi arány
♦ A nők munkaerő-piacon való foglalkoztatásának magas aránya - bizonyos foglalkozások szakosodási hagyománya amelyek női munkaerőt igényelnek és állandósítanak: készruha, textil.
Lehetőségek: 
♦ Új munkahelyek létesítése a helység társadalmi-gazdasági fejlesztése által
♦ A „ Humán Erőforrás" területén létező EU finanszírozási programok
♦ Természetes és piacrészes kulturális és turisztikai források megléte, amelyek a térség turisztikai-faluturizmusi ágazat fejlődéséhez vezetnek, és új munkahelyek létesítését teszik lehetővé
♦ A munkaerő és a munkanélküliek szakképzése és átképzése a piaci igényekkel szembeni jobb alkalmazkodási képesség érdekében.
♦ Az ifjúság ösztönzése európai alapokhoz való hozzáférhetőség által üzleti vállalkozások létesítése érdekében.
 

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
Erősségek:

♦ Orvosi segélynyújtást biztosító családorvosok
♦ Szociális szempontból érintett nemkormányzati társaságok jelenléte.

Lehetőségek:
♦ Csatlakozás utáni finanszírozási programok létezése.

 

OKTATÁS
Erősségek:

♦ A közösségek tényleges bevonása a tanügyi egységek adminisztratív irányításába.
♦ A tanügyi káderek folytonos továbbképzése: tanulmányaiknak egyetem utáni tanfolyamokkal való kiegészítésével, tanügyi fokozatokba, állandó jellegű képzési tanfolyamokba való beiratkozással.

Lehetőségek: 
♦ Az oktatási intézmények rehabilitációjára, modernizálására és felszerelésére irányuló finanszírozási programok megléte.

 

KULTÚRA, VERSENYSZERŰ SPORT, SZABADIDŐ
Erősségek:

Kultúra
♦ Ilyen téren képzett személyek megléte. 
♦ Projektek lebonyolításához való kezdeményezés megléte.
♦ Közpénzből támogatott rendezvények lebonyolítása.
♦ A Városi Kultúrház és a város kulturális szervezetei közötti rendezvények szervezésére irányuló együttműködés megléte.

Lehetőségek: 
♦ A kisvárosi környezet kulturális infrastruktúrájának rehabilitációjára, modernizálására és kulturális létesítményeinek felszerelésére irányuló Elsőbbségi Nemzeti Kormányzati Program létezése.

 

KÖZMŰVESITÉSI-VÁROSRENDEZÉSI INFRASTRUKTÚRA
Erősségek:

♦ A város és a hozzátartozó falvak közötti útvonalak közlekedésének biztosítása kis kapacitású szállító eszközökkel történik.
♦ A háztartási hulladékokat begyűjtő körleti központok megléte.
♦ Villamos energiával ellátó hálózat megléte.
♦ A víz-csatorna kezelő SC Compania de Apa Somes Cluj Napoca (Kolozsvári Szamos Vízművek Társaság RT) társasággal való jó együttműködés.

Lehetőségek: 
♦ A PUG (Általános Városfejlesztési Terv) újra aktualizálásának lehetősége.
♦ Külföldi pénzalapok hozzáférhetősége az utcák rehabilitációja, a víz-és csatornahálózatok rehabilitációja finanszírozása érdekében.
♦ Térképek és helyrajzok műholdról (GIS) való elkészítésének lehetősége.
♦ Pénzalapok elérhetőségének lehetősége a város megújulása érdekében.

 

HELYI GAZDASÁG
Erősségek:

♦ A készruha, textil és fafeldolgozó ipari szektor aktív jelenléte.
♦ Stabil, főleg női, a készruha és könnyűipari szektorban szakosodott munkaerő.
♦ Magas turisztikai teljesítőképesség.

Lehetőségek:
♦ A nem mezőgazdasági tevékenységek változatossá tétele és a térség turisztikai tevékenységének növelése
♦ Egy könnyűipari kiválósági központ fejlesztése.
♦ A közvetlen exportok növelése ( a lohn rendszer elhagyása) a cégek formatervezésének és kiskereskedelmének ösztönzése- saját védjegyük fejlesztése által.
♦ Az IMM (Kis,- és Középvállalkozások) strukturális alapjainak létezése.
♦ Szórakoztató övezetek fejlesztése.

 

MEZŐGAZDASÁG
Erősségek:

♦ Az teljes vidéki lakossághoz viszonyított aktív lakosság nagy aránya.
♦ Olcsó munkaerő
♦ Az ökologikus fejlesztésnek megfelelő, jelentősebb vegyi szennyezettségtől mentes talaj.
♦ Nagy legelő és természetes kaszáló területek.
♦ Gyümölcs,- és szőlőtermesztéshez kedvező talaj és éghajlati feltételek.
♦ Hagyományos állattenyésztés, gyümölcs,- és szőlőtermesztés.
♦ A hagyományos technológiát és munkahozzáállást még megőrző vidéki életvitel.
♦ A mezőgazdasági termékek szervezett keretek közötti értékesítés megléte (mezőgazdasági élelmiszerek piaca)

Lehetőségek: 
♦ Humánerőforrások, természetes források, kedvező munka és kulturális értékek egy ökologikus mezőgazdaság érdekében.
♦ A hagyományos termékek piacrészeken történő értékesítése.
♦ A turisztikai, faluturizmusi és szórakoztató teljesítőképesség hasznosítása.
♦ A termelés és az értékesítés környezeti társításának ösztönzése.
♦ A vidéki környezetbe áthelyezett tőke apport külföldön végzett munka által.

 

TURIZMUS 
Erősségek:
♦ Az elégtelenül kiaknázott természeti előnyök egy jelentős gazdasági fejlesztési potenciált képezhetnek: Különleges turizmusra és faluturizmusra irányuló (halastavak, Cikói Szoros, fatemplomok) természetes és kulturális potenciál
♦ Panziókban biztosított szálláshelyek.

Lehetőségek: 
♦ Rendezvények és fesztiválok fejlesztése
♦ Turisztikai csomagok fejlesztése: faluturizmus, turizmus, kulturális, stb.
♦ A települések előléptetése.