Feladatkörök

AZ ALPOLGÁRMESTERNEK A 215/2001 TÖRVÉNY SZERINTI FŐ FELADATKÖRE


a) A közfelügyelők szerződés szerint vállalt tevékenységének útbaigazítása és ellenőrzése,
b) a közületi helyiségek és lakossági eladásra szánt élelmiszerek higiéniai és köztisztasági feltételeinek szakhatósági támogatás melletti ellenőrzése,
c) a helyi tanács határozata szerinti szociális lakások kiutalásának biztosítása,
d) a vásári, piaci, vásártéri, szórakoztató helyek és parkok tevékenységei feletti ellenőrzés gyakorlása és ezek jól működésére irányuló intézkedések meghozatala,
e) a község vagy város saját javainak leltárba vétele és ügyintézése iránti felelősségvállalás,
f) a helység építkezési munkálatai nyilvántartásának megszervezése és ezen nyilvántartásokból származó adatoknak a központi közigazgatási hatóságok rendelkezésére való bocsátása,
g) a háztartási, ipari vagy bármilyen természetű hulladékok tárolására irányuló ellenőrzési intézkedések megtétele, a község vagy város körzetében található vízpartok higienizálásának biztosítása érdekében, valamint a helyi patakok és átereszek akadálymentesítése a nagyobb víztömegek elvezetésének biztosítása céljából.