Feladatkörök

A JEGYZŐNEK A 215/2001 TÖRVÉNY SZERINTI FŐ FELADATKÖRE


85. §. -(1) A jegyző a jogszabály feltételei szerint a következő fő feladatkört tölti be.
a) a helyi tanács ülésein kötelező módon való részvétel,
b) a helyi tanács saját szakapparátusa keretében a jogi jellegű osztályok, az anyakönyvvezetői, gyámhivatali és szociális gondozói részlegek koordinálása,
c) a helyi tanács határozattervezeteinek véleményezése, ezek jogszerűségének felelősségvállalása,
d) a polgármester rendeletei jogszerűségének véleményezése,
e) a levelezés törvényes határidőn belüli rendezésének figyelemmel kisérése,
f) a helyi tanács összehívási eljárásának és a titkársági munkálatok elvégzésének biztosítása,
g) a helyi tanácshoz tárgyalásra előterjesztett dolgozatok előkészítése,
h) a helyi tanács vagy polgármester által kibocsátott iratoknak hatóságokhoz, intézményekhez és érintett személyekhez történő közlése, legtöbb 10 napos határidőn belül, amennyiben a törvény másképpen nem rendelkezik,
i) a normatív jellegű határozatoknak és rendelkezéseknek a nyilvánosság tudomására hozatala,
j) a helyi tanács levéltárában található bármilyen irat utáni kivonat vagy másolat kiállítása, kivéve azokat, amelyek a jogszabály értelmében titkos jellegűnek lettek minősítve,
k) a felek által bemutatott iratok aláírásainak hitelesítése és a másolatok hitelességének az eredetivel való összevetés szerinti tanúsítása, a törvényes feltételeknek megfelelően,
(2) A jegyző jogosult a helyi közigazgatási hatóság saját szakapparátusának a polgármester által kijelölt egyéb osztályait is koordinálni.
(3) A jegyző a törvény által előirt egyéb hatáskört vagy a helyi tanácstól illetve a polgármestertől kapott feladatkört is betölthet.
86. §.-A jegyző tisztségéből történő felmentése valamint fegyelmi büntetése a prefektus által történik, csak a helyi tanács javaslata alapján, amit az a hivatalban levő tanácsosok legalább két harmados szavazatával fogadhat el, a polgármester vagy a tanácsosok egy harmadának kezdeményezését követően, egy lefolytatott közigazgatási vizsgálat következményei alapján.