Kultúra és tanügy

OKTATÁS
A hatályos szabályozás szerint a tanügy egy decentralizációs folyamatnak van kitéve. Ennek a folyamatnak több szakasza van. Egyik kezdeti szakasz a tanügyi hálózat egységeinek átszervezése a tanügy új finanszírozási rendszerének előkészítése érdekében. Hasonlóképpen elkezdődött a tanügyi egységek igazgatói tanácsának az átszervezése is. 
Ezek új összetétele három szereplős:
• az oktatási egységek képviselői: a tanári tanács által kinevezett igazgatók és tanügyi káderek; az egység könyvelője,
• a helyi közhatalom, a helyi intézmények és szervezetek képviselői,
• a szülők és a diákok képviselői.
Az egyetemet megelőző oktatás finanszírozása a hatályos jogszabályok szerint több forrásból történik:
• Állami költségvetés,
• Megyei költségvetés, 
• Helyi költségvetés,
• Költségvetésen kívüli bevételek (ajándékozások, támogatások, hozzájárulások), ezek nagyon szerények vagy akár nem is léteznek.
 

Szilágycseh város tanügyi helyzete a 2011-2012 tanévben a következő:
• Az oktatási egységek számszerű összetétele 2 általános iskola mint jogi személy, az Andrei Muresanu Algimnázium, melynek alárendelt egységei a Szilágynádasdi I-IV Osztályos Iskola, a Mutosi I-IV Osztályos Iskola, a Völcsöki I-IV Osztályos Iskola; a másik algimnázium a Gyulaffy László Algimnázium; a Gheorghe Pop de Basesti Iskola Csoport
• A Gheorghe Pop de Basesti Iskola Csoport egy a sport tevékenységnek nem megfelelő tornateremmel rendelkezik.
• A két algimnázium egy 50 férőhelyes sporttermet használ, amelyet a Nemzeti Beruházási Társaság épített.
• A tanügyi egységek felszereltsége nem elégséges, ez különösen a hozzátartozó iskolákra vonatkozik.
• Noha az iskolákban az utolsó 2 évben a Phare program, kormányzati programok keretében rehabilitációs munkálatok valósultak meg, ezek az oktatási infrastruktúra összes problémáját nem oldhatták meg, ezért szükség van a tanügyi létesítmények rehabilitációjának folytatására újabb pénzalapokhoz való hozzáférés biztosításával.  
• 2007-ben a magyar tannyelvű Algimnázium (jelenlegi megnevezése Gyulaffy László) kivált az Ady Sincai Algimnáziumból, az Ady Sincai Algimnázium rendelkezésére bocsátott tantermek már nem voltak elegendők az oktatási tevékenységek lebonyolítására, ezért szükséges lett az 5. szárny bővítése. 
• A Gheorghe Pop de Basesti Iskola Csoport egy elismert tanügyi egység lévén odagyűjti a teljes Erdőségi övezet tanulóit, azonban az utóbbi években csak a mosdók felszerelésének felújítására jutott pénzalapokhoz, pedig teljes körű rehabilitációs és felszerelési munkálatokra lenne szükség.

• 2007-ben a Phare TVET program keretében megtörtént az Iskola Csoport volt bentlakásának a rehabilitációja, amelyben a Gheorghe Pop de Basesti Iskola Csoport keretében egy Művészeti és Mesterségképző Iskola fog működni.
• Szilágycseh város egy 150 férőhelyes sportcsarnokkal is rendelkezik, ez a város Zilah felőli bejáratánál helyezkedik el.

 

KULTÚRA

Szilágycseh város a térség kulturális életét összpontosító központjaként van megkülönböztetve. A kulturális tevékenységek legnagyobb részének ügyintézése a Szilágycseh város Helyi Tanácsa alá rendelt
- a Városi Kultúrház
- a Városi Könyvtár
által történik.
Szilágycseh város kulturális területen adott lehetőségei korlátozottak. Megtalálhatók a helyi szervezők kulturális rendezvényei, viszont az egyéb helységekből bevont kulturális események csak szórványos jellegűek.
Jelenleg a városban kulturális téren négy nemkormányzati jogi személyként működő szervezet tevékenykedik. 1996-ban megalakult a Tövishát Kulturális Társaság, amely a hagyományok értékesítését és megőrzését hivatott fejleszteni. A Berkenye Ifjúsági Társaság 1998-ban kezdte meg a tevékenységét, ennek célja főleg a néphagyomány kincseinek megőrzésére, a magyar népi táncok gyakorlására és az amatőr színjátszás fejlesztésére irányul. 2005-ben megalakult a SILVEST Kulturális Társaság, amely úgy a térség kulturális rendezvényeit mint a román-belga baráti kapcsolatok fejlődését hivatott elősegíteni.
2011-ben megalakult az Erdőségi Táj Kulturális Társaság, melynek égisze alatt 2011 decemberében a Kántálók Fesztiváljának első kiadása került megrendezésre.
Az évenkénti kulturális rendezvények közül megemlítjük:
Az Erdőségi Ének-, és Táncfesztivált, mely rendezvény az Erdőségi térség népi tánccsoportjait és szólóénekeseit hivatott együtt megjeleníteni;
A magyar népi táncok nemzetközi táborát, amely júliusban zajlik le;
PADIF (Parciumi Diákszínjátszó Fesztivál) diák amatőr színjátszó fesztivált, amely a régió színházművészetének lelkes kedvelőit gyűjti össze a városban;
A Szilágycsehi Városi Napokat, melynek keretében többféle kulturális tevékenység zajlik;
A Tövisháti Napokat, amelyek augusztus végén vannak megtartva.

 

Noha a kulturális tényezőnek nagyon fontos szerepe van, mert képes a vidék fiatal lakosságának tevékenységét ösztönözni, a vidéki környezet kulturális tevékenységének megfelelő infrastruktúra vagy elégtelen, erkölcsi szempontból elhasználódott vagy tönkrement. A vidéki környezet kultúrájának élénkítési eszközeit a kultúrotthonok, könyvtárak, zenesarkok képezik.
A négy csatolt faluban csak kettőben működik kultúrotthon, mégpedig Mutoson és Völcsökön, a völcsöki kultúrotthon a 2008-2009 időszakban lett rehabilitálva. Jelenleg e két otthonban nem zajlik kulturális tevékenység, ehhez a karbantartásért és működtetésért felelős személy jelenléte lenne szükséges.
A Városi Könyvtár 42 980 kötettel rendelkezik és 2 762 olvasó látogatja. Ennek keretében 2008-tól egy internet központ működik, mely 8 számítógéppel van felszerelve.
Hasonlóképpen az utóbbi években Szilágycseh Város Kultúrháza is rehabilitálási, modernizálási és felszerelési munkálatok kedvezményezettje volt, a továbbiakban szükség lenne a Kultúrház kültéri rehabilitációs munkálatai megvalósítására is.
A felekezeti kegyhelyek megosztása a következő:
• 2 katolikus templom Szilágycsehen
• 2 református templom Szilágycsehen és Völcsökön
• 5 ortodox templom Szilágycsehen, Völcsökön, Mutoson, Szilágynádasdon és Oláhhotváton
• 2 adventista templom Szilágycsehen és Völcsökön  
• 3 baptista templom Szilágycsehen
• 2 Jehova Tanúi templom Szilágycsehen és Völcsökön
• 1 pünkösdista templom Szilágynádasdon. 

 

Azonosított problémák

- A helyiség, amelyben a Városi Könyvtár működik és amely kedvezményezettje Szilágycseh város jelentős számú lakossága, nem megfelelő.
- Szilágynádasd falu szeretne egy kultúrotthont építeni.
- A falusi kultúrotthonok karbantartásának és működtetésének biztosításához szükséges személyzet hiánya.

 

VERSENYSPORT, TÖMEGSPORT, SZABADIDŐ

A szabadidőnek természetes mozgással, de akár sport versengéssel történő eltöltése érdekében Szilágycseh városa képes néhány lehetőséget nyújtani, de ezek számszerű és minőségi szempontból elégtelenek. Köztulajdonként említhető egy stadion, az Ady Sincai Algimnázium sportterme és folyamatban van a Nemzeti Beruházási Társaság által létesítendő új 150 férőhelyes sportcsarnok építése. 
A 10-14 éves korú gyerekek sporttevékenységeinek edzését a helységben működő Gyermek Klub (asztali tenisz, labdarúgás, Karting, stb.) biztosítja.
A 2008. évben három gyermekjátszótér lett megvalósítva, ezek az Avram Iancu, 1 Decembrie 1918 negyedekben és az 1 sz. Óvoda körletében létesültek, valamint a város központjában egy szökőkút lett üzembe helyezve, ennek finanszírozása 295.000 RON értékben a Környezeti Alapok Közigazgatása projekt keretében lett megvalósítva.

 

Azonosított problémák
- Nem megfelelő sportlétesítmények,
- Az elért teljesítmények ösztönzése hiányos.
- A sportpályák (kosárlabda, labdarúgás) hiányosak.
- Úszómedence, teniszpálya nem létezik.