Természeti-földrajzi adatok

DOMBORZAT
Makrogeográfiailag, Szilágycseh város közigazgatási területe a „Szilágysági fennsík" északi részének felel meg, amely helyzete és eredete alapján a nyugati kárpátok körüli dombsághoz tartozik .
A szilágysági Fennsík a Szamos Dombhátat képező összes alegység között a legalacsonyabb (átlagmagasság 150-300 m) és legkisebb domborzat (60-100 m között). A dombok lejtői szelídek, nagyobb részt kopár, művelt felületek, melyeket pár jelentős völgy ( Berettyó, Kraszna, Szilágy vízfolyás) szel át.
 

Mikrogeográfiailag, Szilágycseh város közigazgatási területe a Szilágy-patak felső medencéjében helyezkedik el és a következők jellemzik:
- Alacsony átlagmagasságok (250 m körül): a legkisebb magasság 175 m, ami a Szilágy-patak árterületén, a legnagyobb magasság pedig 356 m, ami a város dél-keleti részén levő Malomhegyen található;
- Szelíd lejtők, csapottak vagy enyhén hullámosak, általános fekvésük a hidrográfiai hálózatnak megfelelő nyugat-keleti iránynak felel meg;
- A domboldalak lejtői általában hosszirányba helyezkednek el, ezek lejtésszögei 5 és 20 fok között változnak;
- Az uralkodó geológiai képződmények márnákból és agyagokból (mállékony kőzetekből) tevődnek össze;
- A dél-észak irányban folyó Szilágy-patak egy széles, mocsaras árteret alakított ki magának, amely 500-600 méterre terjed ki (felhasználási terület: kaszáló);
- A Szilágy-patak apró mellékvizei a mállékony képződményeken áthaladva kisebb mélyedésszerű medencéket képeztek, melyek elősegítették a későbbi településeket alkotó szálláshelyek kialakulását (Szilágycseh, Völcsök, Szilágynádasd és Oláhhorvát helységek esete).

 

HIDROGRÁFIAI HÁLÓZAT

Hidrográfiai szempontból a Szilágycseh várost és hozzátartozó falvakat képező övezet a Szamos folyó hidrográfiai medencéjének, illetve a Szilágy-patak (a Szamos I. rendű mellékfolyója) medencéjének része.
A Szilágy-patakba befolyó jelentősebb vizek a Feredaului, Fagului, Hordaului, Raurilor, a Horvát-patak pedig Benedekfalva alatt folyik a Szamosba.
A várost a Szilágy-patakba befolyó Horatiu patak szeli át.

 

ÉGHAJLAT

Szilágycseh város a hozzátartozó falvakkal területi helyzeténél fogva a nyugati éghajlati hatásnak van kitéve. Így a körzet éghajlata a mérsékelten kontinentális éghajlati szektornak felel meg, amely az ország észak-nyugati régiójára jellemző, és ami elsősorban nyugati áramlásnak van kitéve. Ennek következtében a téli időszakban a sarkköri észak-nyugati tengeri jellegű , nyáron pedig a dél-nyugati meleg levegő beáramlások vannak túlsúlyban. 
Szilágycseh város medencéjének helyrajzi alakzata, az északi magas dombokkal és a kelet-nyugati tengely szerinti völggyel meghatározza a Horatiu Patak nyugat-keleti tengelye menti áramlatok befogadását és elvezetését, mely áramlatok csak a medence déli, dél-keleti részén észlelhetők.
Ennek a szelíd, menedéket nyújtó éghajlatnak a jelenléte Szilágycseh gyümölcstermesztésére és erdészetére kedvezően hatott.
Mutos kivételével az összetevő helységek kisebb mélyedésszerű medencékben levő települések, melyek menedékszerű mikroklímát nyújtanak.
Szilágycseh város közigazgatási területe éghajlatának fontosabb meghatározói a következők:
- Az általános hőmérsékleti viszony - az évi átlaghőmérséklet -8 és + 9 Celsius fok között van
- Az átlagos csapadékmennyiség- 700-800 mm körüli
- Az uralkodó szelek - nyugat, észak-nyugat felől fújnak.