Facilităţi pentru investitori

 ♦ Terenuri pentru privatizare

 ♦ Forţă de muncă bine pregătită

 ♦ Reţea electrică

 ♦ Reţea de gaz

 ♦ Reţea de apă potabilă şi canalizare

 ♦ Accesibilitatea în creştere la coridoarele de transport moderne către pieţele europene