Beruházóknak nyújtandó kedvezmények

 ♦ Privatizálásra alkalmas földterületek 
 ♦ Jól képzett munkaerő
 ♦ Elektromos hálózat
 ♦ Földgázhálózat 
 ♦ Ivóvíz és csatornahálózat
 ♦ Az európai piacok szállítási folyosóihoz való egyre növekvő hozzáférhetőség