Proiecte în derulare


,,Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj"


Finanţare: FEDR - POS CCE - DMI 2.1

Contract de Finanţare nr. 1156/321/04.12.2013

Cod SMIS: 48452

Perioada de implementare: 18 luni

Data începerii proiectului: 04.12.2013

Data de finalizare estimată: 04.06.2015

 

Denumire beneficiar: UAT Judeţul Sălaj, UAT Oraşul Cehu Silvaniei, UAT Oraşul Jibou, UAT Comuna Agrij, UAT Comuna Bănişor, UAT Comuna Boghiş, UAT Comuna Camăr, UAT Comuna Carastelec, UAT Comuna Crasna, UAT Comuna Creaca, UAT Comuna Halmăşd, UAT Comuna Marca, UAT Comuna Meseşenii de Jos, UAT Comuna Nuşfalău, UAT Comuna Pericei, UAT Comuna Surduc

 

Localizarea proiectului: Zalău, Cehu Silvaniei, Jibou, Agrij, Bănişor, Boghiş, Camăr, Carastelec, Crasna, Creaca, Halmăşd, Marca, Meseşenii de Jos, Nuşfalău, Pericei, Surduc

 

Valoarea totală: 6.734.605,00 lei (inclusiv TVA), din care:
- valoare eligibilă: 6.734.605,00 lei
- cofinanţare: 134.692,10 lei
- asistenţă financiară solicitată: 6.599.912,90 lei

 

Obiectivul principal al proiectului:
- creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT- urilor partenere cu privire la informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii informaţionale (a unor aplicaţii informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia şi folosinţa terenurilor agricole.

 

Rezultate obţinute:
- Sistem informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltat şi implementat prin proiect pentru Consiliul Judeţean Sălaj şi 15 UAT-uri partenere;
- 4 Servicii publice electronice realizate prin proiect;
- Soluţie informatică pentru gestionarea activităţilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe şi impozite locale, evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate);
- 130 de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate;
- 2 persoane instruite pentru asigurarea mentenanţei produselor software implementate.

 

Stadiu implementare proiect:
- sunt în curs de derulare procedurile de achiziţie publică prevăzute în Contractul de Finanţare.

 

Echipa de proiect:
1. Crihan Catiţa - Manager de proiect
2. Lemeni Laura Cornelia - Asistent manager
3. Opriş Laura Claudia - Asistent manager
4. Marincaş Minodora - Responsabil juridic
5. Maruşca Leontina Lucica - Responsabil financiar
6. Vultur Maria - Responsabil achiziţii publice
7. Kosa Sandor - Responsabil tehnic
8. Ardelean Sebastian - Responsabil tehnic
9. Porumb Viorel - Responsabil comunicare

 

Manager proiect,

Catiţa Crihan