Egészségügy és szociális védelem

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK

Az egészség védelme Szilágycseh városban a az egészségügyi hálózat által történik, ez közszolgáltatási vagy magán tevékenységű egységeket foglal magába, az elsődleges orvosi ellátás közszolgáltatási rendszer által történik.
Az orvosi ellátás szolgáltatásait megfelelően biztosító infrastruktúra a következőképpen van megszervezve:
• Az elsődleges ellátás területén:
- 4 családorvosi-rendelő
- 1 iskolaorvosi-rendelő
- 2 fogorvosi-rendelő
- 2 szakorvosi-rendelő
- 2 gyógyszertár
- 2 orvosi laboratórium, melyből egyik magán és a másik közszolgálati.


• A korházi ellátás területén:
- Szilágycsehi Állandó Orvosi Központ

 

2011-ben a volt korház megszűnt, ennek helyén a Szilágycsehi Idősszemélyeket Gondozó Központ lett létrehozva.


Szilágycseh városában szociális gondozási közszolgálat működik, amelynek keretén belül elsődleges jellegű szociális szolgáltatások vannak biztosítva (tájékoztatási, tanácsadói és megfigyelői tevékenységek, szociális szolgáltatások nyújtása, jövedelempótlékok, szociális segélyek, szociális gondozói bérek, eltartási illetmények), melynek célja az olyan nehéz vagy sebezhető helyzetek csökkentése/korlátozása amelyek társadalmi elszigeteltséghez vagy kiközösítéshez vezetnek.
A szociális gondozói személyzet 27 főből áll.


Szociális védelmi tevékenységet folytató nemkormányzati szervezetek:
1. Rainbow Alapítvány, melynek tevékenységi területe az idős személyek gondozása,
2. Down Sindrom Alapítvány, melynek tevékenységi területe a fogyatékkal élő személyek gondozása.
Szilágycseh városában egy, a Rainbow alapítvány által igazgatott öregek otthona működik.


Gyermekvédelmi szempontból a városban egy gyermek ügyvivői intézmény működik, mégpedig a Szilágycsehi Közösségi Szolgáltatási Komplexum, amely intézmény a Szilágy Megyei Tanács keretében működő DGASP-nak /Szociális Gondozás és Gyermek Védelmi Főigazgatóságnak/ van alárendelve.
Szolgáltatási profil:
- Család típusú modulok (92 kedvezményezett)
- Család típusú házak (22 kedvezményezett)
- Anyasági központ
- Sürgősségi elhelyezést biztosító központ
- Nappali központ
- Szülői tanácsadási és támogatási központ
- Ifjúsági gondozó és támogató szolgálat a társadalmi-szakmai integrációra való felkészítés érdekében.