Sănătate şi protecţie socială

                                SERVICII DE SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIALĂ

Ocrotirea sănătăţii este asigurată în oraşul Cehu Silvaniei, prin reţeaua de sănătate alcătuită din unităţi care activează în sistem public şi unităţi care activează în sistem privat, asistenţa medicală primară desfăşurându-se în sistemul public.

Infrastructura corespunzătoare asigurării serviciilor de asistenţă medicală este organizată dupa cum urmează:

In domeniul asistenţei primare:

- cabinete medicale de medicină de familie: 4

- dispensare şcolare: 1

- cabinete stomatologice: 2

- cabinete de specialitate: 2

- farmacii: 2

- laboratoare medicale: 2 din care unul este privat şi unul public.

 

In domeniul asistenţei spitaliceşti:

- Centrul de Permanenta Medicala Cehu Silvaniei 

 

In anul 2011 fost spital s-a desfiintat in locul acestuia s-a infiintat Centrul de Ingrijire Persoane Vastnice Cehu Silvaniei.

 

In oraşul Cehu Silvaniei funcţionează servicii publice de asistenţă socială, prin care sunt puse la dispoziţie servicii sociale cu caracter primar (activitate de informare, de consiliere şi monitorizare, prestaţii sociale, indemnizaţii, ajutoare sociale, salarii pentru asistenţii personali, alocaţii de susţinere), ce au drept scop reducerea/ limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Numărul de asistenţi sociali este de 27 persoane.


Organizaţii nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei sociale:

1. Fundaţia Rainbow, având ca domeniu de activitate îngrijirea persoanelor vârstnice, 

2. Fundaţia Down Sindrom, având ca domeniu de activitate îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi.

În oraşul Cehu Silvaniei funcţionează un cămin pentru bătrâni, 

administrat de Fundaţia Rainbow.

 

În domeniul protecţiei copilului în oraş funcţionează o instituţie rezidenţială pentru copii şi anume Complexul de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Sălaj - DGASPC.

Profil servicii׃

- Module de tip familial (92 beneficiari)

- Case de tip familial (22 beneficiari)

- Centru maternal

- Centru de plasament în regim de urgenţă

- Centrul de zi

- Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi

- Serviciul de asistenţă şi sprijin al tinerilor pentru pregătirea integrării socio-profesionale.