Adresa: P-ţa Trandafirilor, nr.35 Cehu Silvaniei, 455100, jud. Sălaj

Tel.: 0260-650.355 Fax: 0260-650.602 Email: primaria_cehu@yahoo.com

Accesul la informații de interes public

07 March 2018
Persoanele responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public sunt:
- RAŢIU IOAN - Tel. 0260650355, int.18,  fax: 0260650602, e-mail: primaria_cehu@yahoo.com
- VASVARI ROBERT GERGELY - Tel. 0260650355, int. 28, fax: 0260650602,  e-mail: primaria_cehu@yahoo.com
Prevederi legale:
Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public