Adresa: P-ţa Trandafirilor, nr.35 Cehu Silvaniei, 455100, jud. Sălaj

Tel.: 0260-650.355 Fax: 0260-650.602 Email: primaria_cehu@yahoo.com

Eliberarea actelor de identitate

29 August 2018

- Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani. >>
- Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani. >>
- Eliberarea actului de identitate la: >>

  • expirarea termenului de valabilitate
  • modificarea datelor de stare civilă
  • anularea documentului
  • schimbarea sexului sau a fizionomiei
  • preschimbarea buletinelor de identitate

- Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior. >>
- Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor. >>
- Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România.>>
- Eliberarea actului de identitate la dobândirea cetăţeniei române. >>
- Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate. >>
- Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. >>

- Documente cu care se poate face dovada adresei de domiciliu. >>

- Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei. >>

1. În atenţia cetăţenilor români cu domiciliul în România, care se află în străinătate. >>
2. Termenul de eliberare a actelor de identitate. >>
3. Valabilitatea actelor de identitate. >>