Adresa: P-ţa Trandafirilor, nr.35 Cehu Silvaniei, 455100, jud. Sălaj

Tel.: 0260-650.355 Fax: 0260-650.602 Email: primaria_cehu@yahoo.com

Primar - Cheregi Ioan

12 March 2018
IOAN CHEREGI 
PRIMARUL ORAȘULUI
Apartenență politică: UDMR
Starea civilă: căsătorit;
Data nașterii : 02.01.1958
Audiențe: Joi de la ora 10,00
Telefon: 0260650355, int. 12; fax: 0260650602;
email:primaria_cehu@yahoo.com
Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte
autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în
justiţie.
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege
În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a
sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea
şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor
atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în
comuna sau în oraşul în care a fost ales.