Adresa: P-ţa Trandafirilor, nr.35 Cehu Silvaniei, 455100, jud. Sălaj

Tel.: 0260-650.355 Fax: 0260-650.602 Email: primaria_cehu@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:

Pagini

Legături utile

Din judeţul  SĂLAJ

 

               Consiliul Judeţean Sălaj    

 

               Prefectura judeţului Sălaj     

    

               Direcţia Judeţeană de Statistică  

 

               Inspectoratul de Poliţie Sălaj      

 

               Inspectoratul Şcolar Sălaj   

 

              Consiliul Judeţean  Sălaj     

Din ROMÂNIA 

 

               Preşedenţia României  

 

               Guvernul României  

 

               Senatul României   

 

               Camera Deputaţilor   

 

               Banca Naţională a României  

 

               Ministerul Administraţiei şi Internelor     

 

               Ministerul Afacerilor Externe     

 

               Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    

 

               Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale     

 

               Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional     

 

               Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei    

 

               Ministerul Economiei      

07 March 2018
Coduri poștale

Codurile poştale ale localităţilor aparţinătoare:

      ♦ Cehu Silvaniei - 455100

      ♦ Horoatu Cehului - 455101

      ♦ Motiş - 455102

      ♦ Nadiş - 455103

      ♦ Ulciug - 455104

  

Codurile poştale ale localităţilor vecine:

     ♦ Sălăţig - 457295 

     ♦ Benesat - 457035

     ♦ Someş Uileac, jud. Maramureş - 437359

     ♦ Hodod, jud. Satu Mare - 447155

07 March 2018
Cultură și învățământ

EDUCAŢIE

Conform reglementărilor legale în vigoare, învăţământul parcurge o etapă de descentralizare. Acest proces implică parcurgerea mai multor etape. O prima etapă, este cea de restructurare a reţelei unităţilor de învăţământ, în vederea pregătirii noului sistem de finanţare a învăţământului. De asemenea s-a trecut la reorganizarea consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ.

Noua componenţă a acestora este tripartită:

 Reprezentanţi ai unităţilor şcolare: directori şi cadre didactice desemnate de consiliul profesoral; contabilul unităţii,

 Reprezentanţi ai autorităţii publice locale, ai instituţiilor şi organizaţiilor locale,

 Reprezentanţi ai părinţilor şi elevilor.

Conform legislaţiei în vigoare, învăţământul preuniversitar este finanţat din mai multe surse:

 Bugetul de stat,

 Bugetul judeţean,

 Bugetul local, 

 Venituri extrabugetare (donaţii, sponsorizari, contribuţii) dar foarte puţine sau chiar inexistente.

 

Situaţia învăţământului din oraşul Cehu Silvaniei în anul şcolar 2011-2012 este următoarea:

 Numărul unităţilor şcolare este de 2 şcoli generale cu personalitate juridică, în subordinea Şcolii Gimnaziale Andrei Muresanu intrând şi Şcoala cu clasele I-IV Nadiş, Şcoala cu clasele I-IV Motiş, Şcoala cu clasele I-IV Ulciug; cea de a doua scoala gimnaziala este Scoala Gimnaziala Gyulaffy Laszlo; un grup şcolar: Grupul Şcolar Gheorghe Pop de Băseşti

 Grupul Şcolar Gheorghe Pop de Băseşti dispune de o sală de sport improprie desfăşurării activităţilor sportive,

 Cele 2 şcoli gimnaziale folosesc în comun o sală de sport de 50 locuri construită  prin Compania Naţională de Investiţii.

 Dotările din unităţile şcolare sunt insuficiente în special în şcolile din satele aparţinătoare.

 Deşi în ultimii 2 ani s-au desfăşurat lucrări de reabilitare la şcoli prin programe Phare, programe guvernamentale, nu s-au rezolvat toate problemele din infrastructura educaţională, fiind necesară continuarea reabilitării clădirilor din învăţământ prin accesarea de fonduri.

 In anul 2007 Şcoala Gimnazială cu predare în limba maghiară  (numele actual Gyulaffy Laszlo)s-a desprins din Şcoala Gimnazială Ady Şincai, spaţiile de învăţământ repartizate Şcolii Gimnaziale Ady Şincai fiind insuficiente desfăşurării activităţilor educaţionale, fiind necesară extinderea corpului nr.5.

 Grupul Şcolar Gheorghe Pop de Băseşti atrage elevi din toată zona Codrului, fiind o unitate de învăţământ recunoscută, acesta a beneficiat în ultimii ani de fonduri doar pentru amenajarea grupurilor sanitare fiind necesare ample lucrări de reabilitare şi dotare a acestuia.

 In anul 2007 prin programul Phare TVET s-a reabilitat clădirea fostului internat a Grupului Şcolar în care va funcţiona Şcoala de Arte şi Meserii din cadrul Grupului Şcolar Gheorghe Pop de Băseşti.

Orasul Cehu Silvaniei dispune si de o sala de sport de 150 de locuri situata la intrarea in oras dinspre Zalau.

 

                                                                

CULTURĂ

Oraşul Cehu Silvaniei se distinge ca şi centru polarizant pentru viaţa culturală din zonă. Cea mai mare parte a activităţilor culturale este administrată de:

- Casa Orăşenească de Cultură 

- Biblioteca Orăşenească

aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Cehu Silvaniei.

Paleta oportunităţilor pentru oraşul Cehu Silvaniei din domeniul culturii sunt limitate. Există evenimente ale operatorilor locali din domeniul cultural, fiind sporadice evenimentele culturale atrase din afara localităţii.

In prezent activează în oraş patru organizaţii neguvernamentale cu personalitate juridică în domeniul culturii. In anul 1996 a luat fiinţă Asociaţia Culturală Tövishát care promovează valorificarea şi păstrarea tradiţiilor. Asociaţia de Tineret Berekenye şi-a început activitatea în 1998, slujind mai cu seamă păstrarea tezaurului folcloric, a dansului popular maghiar şi promovarea teatrului amator. In anul 2005 s-a înfiinţat Asociaţia Culturală SILVEST asociaţie ce sprijină atât manifestarile culturale din zonă şi care promovează relaţiile de prietenie româno - belgiene.

In anul 2011 s-a infiintat Asociatia Culturala Plaiuri Codrenesti, sup auspiciile careia s-a desfasurat prima editie a Festivalului de colinzi in luna decembrie 2011.

Dintre manifestările culturale anuale amintim :

• Festivalul Cântecului şi Dansului Codrenesc, manifestare care reuneşte formaţii de dansuri populare şi solişti vocali din zona Codru;

• Tabăra internaţională de dansuri populare maghiare ce se desfăşoară în luna iulie:

• Festivalul de teatru amator pentru elevi PADIF, festival ce adună în oraş împătimiţi ai artei teatrale din regiune;

• zilele oraşului Cehu Silvaniei în cadrul cărora au loc multiple activităţi culturale;

• zilele Tövishát ce se desfăşoară la sfârşitul lunii august.

 

Deşi componenta culturală este foarte importantă putând să crească gradul de atractivitate a satului pentru populaţia tânară, infrastructura adecvată actului cultural, în mediul rural este fie insuficientă, fie uzată moral sau deteriorată. Mijloacele prin care se poate induce cultura în mediul rural sunt căminele culturale, bibliotecile, colţurile muzeistice.

Din cele 4 sate aparţinătoare funcţionează doar 2 cămine culturale, respectiv în satele Motiş şi Ulciug, căminul cultural din Ulciug a fost reabilitat in perioada 2008-2009. In cele 2 cămine nu se desfaşoară activităţi culturale, fiind nevoie de o persoană responsabilă cu întreţinerea şi funcţionarea lor.

Biblioteca Orăşenească dispune de 42.980 volume şi are un numar de  2.762 cititori. In cadrul acesteia funcţioneaza din anul 2008 un centru de internet dotat cu 8 calculatoare.

 De asemeanea Casa de Cultura a orasului Cehu Silvaniei a beneficiat in ultimii ani de lucrari de reabilitare, modernizare si dotare, fiind necesare inca lucrari de reabilitare a exteriorului Casei de Cultura.

Situaţia lăcaşurilor de cult este următoarea:

• 2 biserici catolice în Cehu Silvaniei

• 2 biserici reformate în: Cehu Silvaniei şi Ulciug

• 5 biserici ortodoxe în: Cehu Silvaniei, Ulciug, Motiş, Nadiş, Horoatu Cehului

• 2 biserici adventiste în: Cehu Silvaniei şi Ulciug

• 3 biserici baptiste în Cehu Silvaniei

• 2 biserici Martorii lui Iehova în: Cehu Silvaniei şi Ulciug

• 1 biserică penticostală în Nadiş

 

Probleme identificate

- Spaţiul în care funcţionează Biblioteca Orăşenească care  are ca beneficiari principali locuitorii oraşului Cehu Silvaniei, este inadecvat.

- In satul Nadiş se doreşte construirea unui cămin cultural.

- Lipsa unui personal care să asigure întreţinerea şi funcţionarea căminelor culturale de la sate.

 

                          

SPORT DE PERFORMANŢĂ, SPORT DE MASĂ, TIMP LIBER

Pentru petrecerea timpului liber prin mişcare fizică, dar şi pentru unele competiţii sportive, oraşul Cehu Silvaniei  oferă câteva posibilităţi, însă insuficiente sub aspectul numărului şi a calităţii acestora. In proprietate publică exista un stadion, sala de sport a Şcolii Gimnaziale Ady Şincai şi este în construire o nouă sală de sport de 150 locuri care se va realiza prin Compania Naţională de Investiţii.

Copii din grupa de vârsta 10-14 ani sunt antrenati în activităţi sportive la Clubul Copiilor din localitate (tenis de masa, fotbal, Karting, etc.)

In anul 2008 au fost amenajate trei locuri de joacă în zona cartier Avram Iancu, zona cartier 1 Decembrie 1918, zona Gradiniţa nr.1 şi a fost pusă în funcţiune fântâna arteziană din centrul oraşului, proiect finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu în valoare de 295.000 lei RON.

 

Probleme identificate

- Baza sportivă neadecvată,

- Promovarea performanţelor atinse este deficitară.

- Terenurile de sport (basket, fotbal) sunt deficitare.

- Nu există bazin de înot, terenuri de tenis.

07 March 2018
Date fizico-geografice

RELIEFUL

Macrogeografic, teritoriul administrativ al oraşului Cehu Silvaniei se încadrează în partea de nord a “Platformei Sălăjene” care, prin poziţia şi geneza ei, aparţine dealurilor pericarpatice vestice.

Platforma Salăjană este cea mai joasă (150-300 m altitudine medie) şi cu cea mai redusă energie de relief (între 60-100 m) dintre toate subunităţile Podişului Someşan. Dealurile sunt domoale, în cea mai mare parte despădurite, cultivate, fiind strabătute de câteva văi importante (Barcău, Crasna, Sălaj).

 

Microgeografic, teritoriul administrativ al oraşului Cehu Silvaniei este situat în bazinul superior al Văii Salajului şi se caracterizează prin:

- altitudini medii coborâte (în jur de 250 m): altitudinea minimă de 175 m se află în lunca Văii Sălajului, iar altitudinea maximă de 356 m în Măgura Morii din partea de sud  - est a oraşului;

- culmi domoale, teşite sau uşor ondulate, cu orientarea generală vest – est, dată de reţeaua hidrografică;

- pante din versanţi, în general, prelungi, cu declivitate ce variază între 5 grade şi 20 grade;

- formaţiunile geologice dominante sunt marnele şi argilele (friabile);

- Valea Sălajului, cu o direcţie de scurgere sud - nord, şi-a creat o luncă largă cu caracter mlăştinos, cu o extensiune până la 500-600 m (folosinţă este fâneaţă);

- Afluenţii mărunţi ai Văii Sălajului au generat, la trecerea lor prin formaţiunile friabile, mici bazinete depresionare favorabile cantonării de vetre de aşezări (cazul localităţilor Cehu Silvaniei, Ulciug, Nadiş şi Horoatu Cehului).

 

                                                  

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

Din  punct de vedere hidrografic, zona în care se află situat oraşul Cehu Silvaniei, împreună cu satele aparţinătoare, face parte din bazinul hirografic al râului Someş,  respectiv bazinul văii Sălajului (afluent de ordinul I al Someşului).

Văile mai importante care confluează cu pârâul Sălaj sunt Feredăului, Fagului, Hordăului, Râurilor, iar Valea Horoatului confluează cu Someşul aval de localitatea Benesat.

Oraşul este străbătut de pârâul Horaţiu, care se varsă în pârâul Sălajului.

 

                                         

CLIMA

Prin poziţia sa în teritoriu, oraşul Cehu Silvaniei şi localităţile componente sunt supuse influenţei vestice de climă. Astfel, clima perimetrului se încadrează în sectorul cu climă continentală moderată, caracteristică regiunilor nord - vestice ale ţării, fiind supusă, predominant, unei circulaţii vestice. Ca urmare, în timpul iernii predomină invaziile de natură maritim - polară din nord - vest, iar vara aerul cald din sud - vest.

Conformatia locală a topografiei vetrei oraşului Cehu Silvaniei, cu dealuri înalte  la nord şi cu axul văii orientat est - vest, determină fenomenul de adăpostire şi o canalizare a curenţilor pe axul Văii Horaţiului pe direcţia vest - est, curenţi care se resimt numai în partea de sud, sud - est a vetrei.

Prezenţa acestui climat blând, de adăpost, a favorizat pomicultura şi silvicultura în Cehu Silvaniei.

Toate localităţile componente, în afară de Motiş, sunt cantonate în mici bazinete depresionare, care le conferă un microclimat de adăpost.

Principalele determinante ale climatului în teritoriul administrativ al oraşului Cehu Silvaniei sunt următoarele:

- Regimul termic general: - temperatura medie anuală este cuprinsă între –8 şi +9 grade Celsius.

- Precipitaţiile medii: - în jur de 700-800 mm

- Vânturile dominante: - din vest, nord - vest.

07 March 2018
Analiza SWOT

DEMOGRAFIE

Puncte tari: 

 Existenţa mai multor etnii, deci a unor culturi diferite

 Grad ridicat de toleranţă, nivel scăzut de conflicte sociale

 Nivel scăzut al ratei şomajului.

 Rata ridicată de includere a femeilor pe piaţa muncii – tradiţie în anumite specializari funcţionale care impun şi stabilizează femeile ca forţă de muncă: confecţii, textile.

Oportunităţi:

 Crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea socio-economică a localităţii

 Existenţa programelor de finanţare UE pe domeniul “Resurse Umane” 

 Existenţa unor resurse turistice culturale naturale şi de nişă care vor conduce la dezvoltarea sectorului turism - agroturism în zonă, permiţând crearea unor noi locuri de muncă

 Calificarea şi recalificarea forţei de muncă şi a somerilor pentru o mai mare adaptabilitate la nevoile pieţei muncii.

 Incurajarea tinerilor prin accesarea de fonduri europene pentru crearea de afaceri.

 

SERVICI DE SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIALĂ

Puncte tari: 

 Medicii de familie care acordă asistenţă medicală.

 Prezenţa unor asociaţii neguvernamentale implicate social.

Oportunităţi:

 Existenta programelor de finantare post aderare.

 

EDUCAŢIE

Puncte tari: 

 Implicarea efectivă a comunităţii în conducerea administrativă a unităţilor de învăţământ.

 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin: completarea studiilor prin cursuri postuniversitare, înscriere la grade didactice, cursuri de formare continuă.

Oportunităţi:

 Există programe de finanţare a reabilitării, modernizarii şi dotării instituţiilor de învăţământ.

 

CULTURĂ, SPORT DE PERFORMANŢĂ, TIMP LIBER

Puncte tari: 

Cultură:

 Există persoane pregătite în acest domeniu.

 Există iniţiative pentru derularea de proiecte.

 Sunt derulate evenimente susţinute din bani publici.

 Există colaborare între Casa Oraşenească de Cultură şi asociaţiile culturale din oraş în organizarea evenimentelor.

Oportunităţi:

Cultură:

 Existenţa  programului guvernamental Programul Prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban.

 

INFRASTRUCTURA EDILITARĂ

Puncte tari:

 Traseele între oraş şi satele aparţinătoare sunt asigurate cu mijloace de transport de capacitate mică.

 Existenţa centrelor de cartier de colectare a deşeurilor menajere.

 Există reţea de alimentare cu electricitate.

 Colaborarea bună cu operatorul apă – canal SC Compania de Apă Someş SA Cluj Napoca

Oportunităţi: 

 Posibilitatea reactualizarii PUG.

 Accesarea de fonduri externe pentru finanţarea reabilitării străzilor, a reabilitării şi extinderii reţelelor de apă şi canalizare.

 Posibilitatea de a întocmi hărţi şi planuri din satelit (GIS).

 Posibilitatea de a accesa fonduri pentru regenerare urbană.

 

ECONOMIA LOCALĂ

Puncte tari: 

 Sector activ al confecţiilor, textile şi al industriei prelucrării lemnului.

 Forţa de muncă stabilă, preponderent feminină, specializată în sectorul confecţiilor şi al industriei uşoare.

 Potenţial turistic ridicat.

Oportunităţi: 

 Diversificarea activităţilor nonagricole şi creşterea atractivitatii turistice a zonei

 Dezvoltarea unui centru de excelenţă în domeniul industriei uşoare.

 Creşterea exporturilor directe (îndepărtare de sistemul lohn) prin încurajarea firmelor să se perfecţioneze în design şi comerţ cu amănuntul – dezvoltarea unor mărci proprii.

 Existenţa fondurilor structurale pentru IMM-uri.

 Dezvoltarea zonelor de agrement.

 

AGRICULTURA

Puncte tari: 

 Ponderea mare a populaţiei active din total populaţie rurală.

 Preţul scăzut al forţei de muncă.

 Sol propice dezvoltării ecologice fără contaminari chimice majore.

 Suprafeţe mari de paşuni şi fâneţe naturale.

 Conditii pedoclimatice favorabile pentru pomicultură şi viticultură.

 Tradiţie în creşterea animalelor, pomicultură şi viticultură.

 Habitate rurale care conservă încă tehnologia şi comportamentul de muncă tradiţional.

 Existenţa unui cadru organizat de valorificare a produselor agricole (piaţa agroalimentară

Oportunităţi:

 Resurse umane, naturale, valori de muncă şi culturale favorizante pentru agricultura ecologică.

 Valorificarea pe nişe de pieţe a produselor tradiţionale.

 Valorificarea potenţialului turistic, agro – turistic şi de agrement.

 Stimularea mediului asociativ pentru producţie şi valorificare

 Aportul de capital transferat în mediul rural prin prestarea de muncă în exterior.

 

TURISM

Puncte tari: 

 Avantajele naturale insuficient puse în valoare pot constitui un semnificativ potenţial de dezvoltare economică: - Potenţial natural şi cultural pentru turism şi agroturism deosebite (lacurile de pescuit, Strâmtorile Ţicăului, bisericile din lemn)

 Existenţa spatiilor de cazare în pensiuni.

Oportunităţi:

 Dezvoltarea evenimentelor şi a festivalurilor

 Dezvoltarea pachetelor turistice: agroturism, turism cultural, etc.

 Promovarea localităţii.

07 March 2018
Transparență decizională

Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă:

RAŢIU IOAN - tel. 0260650355, int.18, fax: 0260650602,

e-mail: primaria_cehu@yahoo.com

Prevederi legale:

Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

07 March 2018