Adresa: P-ţa Trandafirilor, nr.35 Cehu Silvaniei, 455100, jud. Sălaj

Tel.: 0260-650.355 Fax: 0260-650.602 Email: primaria_cehu@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Secretar

RAȚIU IOAN

SECRETARUL ORAȘULUI     

Starea civilă: căsătorit;

Data nașterii : 26.09.1965

Audiențe: miercurea de la ora 10,00

Telefon: 0260650355, int. 14; fax: 0260650602;

e-mail:primaria_cehu@yahoo.com


Secretarul oraşului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.

       Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

        Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

    a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

    b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

    d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

    e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

    g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

    h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.


                          "Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine." - Pitagora


14 March 2018
Viceprimar

ANTIȘAN CIPRIAN-AURELIAN

VICEPRIMARUL ORAȘULUI

Apartenență politică: PSD

Starea civilă: căsătorit;

Data nașterii : 27.05.1981 

Audiențe: Marți de la ora 10,00

Telefon: 0260650355, int. 13; fax: 0260650602;          

email:primaria_cehu@yahoo.com

 


Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.

 

 


14 March 2018
Primar

CHEREGI IOAN

    PRIMARUL ORAȘULUI

    Apartenență politică: UDMR

    Starea civilă: căsătorit;

    Data nașterii : 02.01.1958

    Audiențe: Joi de la ora 10,00

    Telefon: 0260650355, int. 12; fax: 0260650602;          

    email:primaria_cehu@yahoo.com

 

         Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

         Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

    a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

    b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

    c) atribuţii referitoare la bugetul local;

    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

    e) alte atribuţii stabilite prin lege

         În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.

 

14 March 2018