Adresa: P-ţa Trandafirilor, nr.35 Cehu Silvaniei, 455100, jud. Sălaj

Tel.: 0260-650.355 Fax: 0260-650.602 Email: primaria_cehu@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Secretar

RAȚIU IOAN

SECRETARUL ORAȘULUI     

Starea civilă: căsătorit;

Data nașterii : 26.09.1965

Audiențe: miercurea de la ora 10,00

Telefon: 0260650355, int. 14; fax: 0260650602;

e-mail:primaria_cehu@yahoo.com


Secretarul oraşului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.

       Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

        Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

    a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

    b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

    d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

    e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

    g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

    h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.


                          "Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine." - Pitagora


14 March 2018
Viceprimar

ANTIȘAN CIPRIAN-AURELIAN

VICEPRIMARUL ORAȘULUI

Apartenență politică: PSD

Starea civilă: căsătorit;

Data nașterii : 27.05.1981 

Audiențe: Marți de la ora 10,00

Telefon: 0260650355, int. 13; fax: 0260650602;          

email:primaria_cehu@yahoo.com

 


Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.

 

 


14 March 2018
Primar

CHEREGI IOAN

    PRIMARUL ORAȘULUI

    Apartenență politică: UDMR

    Starea civilă: căsătorit;

    Data nașterii : 02.01.1958

    Audiențe: Joi de la ora 10,00

    Telefon: 0260650355, int. 12; fax: 0260650602;          

    email:primaria_cehu@yahoo.com

 

         Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

         Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

    a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

    b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

    c) atribuţii referitoare la bugetul local;

    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

    e) alte atribuţii stabilite prin lege

         În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.

 

14 March 2018
Compartimente PrimărieCompartimente primărie

Compartiment 

Nr.cam.

Nume functionar

Functia

Tel.int.

CONTABILITATE

 

 

 

214

IENCIU LILIANA

Consilier Superior

 

 

 

34

HORINCAR ROXANA - MARIA

Consilier Asistent

BALAS MARGARETA

Consilier  Superior

BUGET / FINANȚE

212

SZIGYARTO LASZLO - ATTILA

 

Șef Serviciu

33

REGISTRU AGRICOL

112

VARDAI ZOLTAN

Consilier Asistent

16

CADASTRU

204

SALAJAN IONEL

Consilier Superior

30

ADMINISTRATIE PUBLICA

107

VASVARI ROBERT - GERGELY

Sef Serviciu

18

RESURSE UMANE

205

28

PROTECȚIE CIVILĂ

115

BULGĂREAN EMIL

Inspector Principal

36

ASISTENTA SOCIALA

111

COSTE LIGIA - MARIA,

 

BOTH ANCA -CARMEN

Consilier Superior

19

URBANISM SI PROTECTIA MEDIULUI

208

ERDEI ESZTER

Consilier Asistent

29

ACHIZITII PUBLICE / MANAGEMENT PROIECTE

209

LUPOIAN LAURENŢIU ŞTEFAN

Consilier Asistent

31

TAXE SI IMPOZITE LOCALE

114

DRUTA MONICA

Consilier  Superior

15

URMARIRE SI CONTROL

210

ALB CRINA

Consilier  Superior

32

CASIERIE

18

ANGI ILEANA

Referent Superior

22

SECRETARIAT

102

OLAHUȚ MIHAELA

Inspector de Specialitate IA

11

ARHIVA, MAGAZIE

Parter

 

IUSCO MARIUS

 

Magazioner

35

CONSILIER PRIMAR

209

GIORJOCA MARIUS - DĂNUȚ

Consilierul Primarului

31

CONSILIER PRIMAR

209

DEAK ZOLTÁN

Consilierul Primarului

31

 

10 April 2018
Declarații de avere și interese

Declarații de avere  și interese ale funcționarilor publici

08 May 2018